sessies

Integrated Psychotherapy

Elk lichaam vertelt een verhaal. Probeer eens met aandacht naar een persoon in je omgeving te kijken. Wat zie je? Een voorovergebogen houding, of juist rechtop? Maakt de persoon oogcontact, of blik naar de grond? Ontspannen handen, of onrustige vingers? Hoe beweegt het lijf? Alle signalen die het lichaam geeft zeggen wat over je levenservaringen, je overtuigingen, angsten, of blokkades. Elk mens draagt dit met zich mee. Bewust, maar ook onbewust.

Jouw lijf vertelt jouw verhaal. Hoe je de wereld ervaart uit zich in signalen en uitingsvormen van je lichaam. Het maakt je lichaam niet uit of jij je daarvan bewust bent, het is er.

In sessies onderzoeken we jouw unieke manier van in de wereld staan. We werken met blokkades (op emotioneel/ lichamelijk/mentaal vlak) en kijken naar je overlevingspatronen en maskers. Je ontdekt welke patronen of mechanismen, die vaak op jonge leeftijd met een reden zijn ontstaan, een rol spelen in je dagelijks leven. Uiteindelijk met als doel om meer expressie en levendigheid te ervaren.

Methoden die bij Integrated Psychotherapy gebruikt worden zijn; bewegingsoefeningen (Bio-Energetica), Ademwerk, somatische meditaties & Bodydrama.

'Connection: Our deepest Desire and Our Greatest Fear.' - Laurence Heller

NARM

(NeuroAffective

Relational Model ®)

NARM® is gericht op het helen van relationele, hechtings- en complexe ontwikkelingstrauma's door middel van het zenuwstelsel en menselijke relaties. Het doel is het bevorderen van verbinding met onszelf, anderen, onze emoties, ons lichaam en onze levendigheid.

Ondanks gevoelens van afsluiting of isolatie en ongeacht de diepte van ons trauma, is er in ons allen een diepgeworteld verlangen naar verbinding, levendigheid en heling.

NARM identificeert 5 biologische basisbehoeften die essentieel zijn voor ons welzijn: verbinding, afstemming, vertrouwen, autonomie en liefde & seksualiteit. Afhankelijk van de mate waarin deze behoeften in onze jeugd zijn vervuld -of niet-, ontwikkelen we adaptieve overlevingsstrategieën.

NARM legt de nadruk op het werken in het heden, en werkt met mindful gewaarzijn, waarbij de verbinding met ons lichaam en anderen centraal staat voor helende herregulering. De focus ligt op het benutten van eigen kracht, hulpbronnen en het natuurlijke herstelvermogen van het lichaam, om het vermogen tot zelfregulatie te vergroten en een vrijer leven te leiden in verbinding.

Somatic Experiencing ® (SE)

In sessies creëren we een veilige ruimte waarin je kunt luisteren naar de taal van je lichaam. We verkennen samen de fysieke gewaarwordingen, observeren hoe je lichaam zich gedraagt, en onderzoeken de innerlijke wereld waarin emoties, gedachten en impulsen opkomen.

Door aandacht te schenken aan deze lichaamservaringen, ontdek je een diepere verbinding met jezelf en daarmee de wereld om je heen. Het natuurlijke vermogen tot zelfregulering van het lichaam wordt aangesproken in sessies.

“Trauma is not what happens to us, but what we hold inside in the absence of an empathetic witness.” - Peter Levine

Somatic Experiencing® is een lichaamsgerichte traumatherapie ontwikkeld door de Amerikaanse klinisch psycholoog Peter A. Levine en richt zich op het afronden van de natuurlijke reacties op ingrijpende en traumatische gebeurtenissen. SE werkt met de 'felt sense', het bewustzijn van lichamelijke sensaties en met het ontladen van spanning om zo het lichaam te helpen herstellen. Deze benadering biedt een persoonlijke reis naar heling, waarbij je zelf de regie behoudt over het proces.

Ik volg de opleiding tot SE Practitioner en verwacht deze in 2026 af te ronden.

Herontmoeting met jezelf

Om weer verbonden te zijn met onze oorspronkelijke krachtige levensenergie, is het noodzakelijk om het proces van de onderbroken verbinding met onze gevoelens te onderzoeken. Waar we onszelf tot nu toe niet hebben waargenomen, kunnen we mindfulle aandacht ontwikkelen om het contact met ons innerlijk landschap te herstellen. Een belangrijke sleutel is om weer te gaan luisteren naar de stem van je lichaam. Dat luisteren doen we door steeds weer af te stemmen op wat er in je lijf gebeurt, in het hier en nu. Uitgangspunt is dat we op een liefdevolle manier nieuwsgierig zijn naar wat er in ons leeft en onze aandacht richten op onze fysieke waarnemingen, gevoelens, emoties en onze gedachten.

Wanneer we een goede verbinding hebben met onze innerlijke sensaties, wanneer we kunnen vertrouwen dat ze ons nauwkeurige informatie geven, zullen we in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor ons lichaam, onze gevoelens en ons zelf.

locatie &

kosten

lokatie

praktijk aan huis, dinsdag t/m vrijdag, Amsterdam

tarieven

een sessie duurt 60 min, sessieprijs afhankelijk van je inkomen

eerste sessie kennismaking/ intake €80

Bij een inkomen lager dan €1200,- bruto per maand € 80

Bij een inkomen tussen €1200,- bruto en €2800,- bruto per maand € 90

Bij een inkomen hoger dan €2800,- bruto per maand € 100

Zakelijk tarief/ coaching €130,- (excl 21% btw)

vergoedingen

het is mogelijk een gedeelte van de kosten vergoed te krijgen als complementaire zorg vanuit de aanvullende verzekering

(dit geldt niet voor coaching/ zakelijk). Een overzicht voor 2024 is te bekijken door op de link te klikken.

afzeggen

een afspraak verzetten of annuleren is kosteloos tot 24u voor aanvang van de afgesproken tijd.
Daarna wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

aanmeldings

procedure

aanmelding

Via de contact pagina meld je jezelf aan voor een eerste kennismakingssessie/ intake.

Vermeld in je aanmelding in het kort een paar zinnen over jezelf en probeer te omschrijven wat je graag uit sessies zou willen halen voor jezelf.

kennismakingsgesprek

Een klik tussen jou en mij is een belangrijk element voor het welslagen van het therapeutisch proces. De eerste sessie is een intake waarin we kennismaken en ervaren of die klik er is. Ook proberen we je wens voor jezelf meer helder te krijgen. Voelen we beide een 'ja' en is er voldoende vertrouwen in een vervolg, dan plannen we een vervolgsessie in.

behandelovereenkomst

Als we na de intake een vervolg sessie inplannen, krijg je een aantal documenten opgestuurd, waaronder een behandelovereenkomst.

Na het invullen en ondertekenen starten we het traject. Na 5 sessies evalueren we samen en stellen we indien nodig het behandeldoel bij.

maak een afspraak